دکتر علیرضا شیخی | جراح مغز و اعصاب
جراحی تومورهای قاعده جمجمه

جراحی تومورهای قاعده جمجمه

دکتر علیرضا شیخی
نویسنده: دکتر علیرضا شیخی
انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

آناتومی قاعده جمجمه

پایین ترین بخش جمجمه که قسمت های مهمی از ساقه مغز و مغز را شامل می شود و شامل 12 جفت اعصاب مغزی، نخاع و عروق اصلی خون رسان به مغز شامل شریان کاروتید و شریان مهره ای را در برمی گیرد قاعده مغز نامیده می شود. تومورهایی که در این ناحیه ایجاد می شوند به دلیل سختی دسترسی و اهمیت حیاتی بخش های مجاور اهمیت بالایی از نظر نوع و تکنیک جراحی مغز دارد، این تومور ها شامل تومور هیپوفیز و تومورهای بطن ها و... می باشد.

آناتومی قاعده جمجمه