دکتر علیرضا شیخی | جراح مغز و اعصاب
تومورهای قاعده جمجمه
تومورهای قاعده جمجمه ۰۲۸-۳۳۲۲۹۸۸۶
آشنایی با ساختمان جمجمهبیماری های جمجمه

آشنایی با ساختمان جمجمه

دکتر علیرضا شیخی
نویسنده: دکتر علیرضا شیخی
انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

جمجمه عضو با استحکام واستخوانی مغز

جمجمه یک ساختار استخوانی است که در تمامی حیوانات وجود دارد که به عنوان چهارچوب سرعمل می‌کند.جمجمه ساختار صورت را حفظ می‌کند و مغز را هم از صدمه دیدن حفظ می‌کند.
جمجمه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده است.که شامل جمجمه مغزی واستخوان های صورت می باشد.
جمجمه دارای 22عدد استخوان می باشد.که به صورت زوج وفرد قرار گرفته اند.

جعبه مغزی جمجمه

وظیفه حفاظت از مغز را برعهده دارد. وبطن های مغز را دربرگرفته است. استخوانهای جعبه مغزی 8 عدد هستند 4 عدد فرد و میانی و 2 عدد زوج و طرفی هستند.

آناتومی جمجمه


استخوانهای زوج جعبه مغزی

استخوان آهیانه:

این استخوان قسمتهای طرفی و سقف جمجمه را می‌سازد، این استخوانها که با یکدیگر مفصل شده‌اند، در جلو با استخوان پیشانی و در عقب با استخوان پس‌سری،مفصل می‌گردد.

استخوان گیجگاهی:

این استخوان در طرفین جمجمه قرار دارد و در تشکیل قسمت جدار طرفی و قاعده کاسه سر شرکت می‌کند. دستگاه شنوایی – تعادلی بدن در این قسمت قرار دارد.


استخوان های فرد جعبه مغز:

استخوان پیشانی:

این استخوان دارای یک صفحه افقی و یک صفحه عمودی است. بخش عمودی ، پیشانی و جدار قدامی کاسه سر را می‌سازد. سطح برونی این بخش محدب است و بروی آن برآمدگیهای پیشانی دیده می‌شود. در زیر این برآمدگیها ، قوسهای ابرویی وجود دارد. سطح درونی بخش عمودی دارای چینهایی است که مربوط به چینهای نیمکره‌های مغزی است. بخش افقی این استخوان در تشکیل حفره مغزی قدامی و بخش بیرونی آن در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت دارد.

استخوان پرویزنی:

این استخوان در قسمت قدامی قاعده جمجمه و در زیر استخوان پیشانی و قدام استخوان اسفنوئید قرار دارد. دارای یک صفحه سوراخ دار به نام صفحه غربالی ، یک تیغه عمودی و دو توده طرفی است . صفحه غربالی بخشی از سقف حفره بینی را می‌سازد، توده‌های طرفی در تشکیل جدار خارجی حفره بینی و جدار داخلی حفره کاسه چشمی شرکت دارند.

استخوان شب پره:

این استخوان در قاعده جمجمه قرار دارد و در تشکیل حفره مغزی قدامی ، میانی و خلفی شرکت دارد. این استخوان دارای قسمتهای زیر است: تنه که در تشکیل جایگاه غده هیپوفیز و سقف حفره بینی و حلق شرکت دارد.

استخوان پس سری:

این استخوان قسمت خلفی سقف و قاعده جمجمه را تشکیل می‌دهد. این استخوان در سر سوراخ بیضی شکل را احاطه می‌کند که از طریق آن حفره جمجمه‌ای خلفی با مجرای مهره‌ای ارتباط دارد.

استخوان صورت

 

استخوان های صورت:

قسمت دوم استخوانهای صورت ، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته است و اسکلت صورت را می‌سازد. . استخوانهای صورت 14 عدد هستند که 6 عدد زوج و 2 عدد فرد هستند.

استخوان های زوج صورت شامل :

استخوان های فک فوقانی:

این استخوان در تشکیل حفرات بینی،دهان،کف کاسه چشم شرکت دارد.این استخوان در بردارنده بزرگترین سینوس صورت می باشد.

استخوان کامی:

در عقب فک فوقانی قرار دارد.در تشکیل کف حفره بینی،سقف دهن و کف کاسه چشم شرکت دارد.

استخوان گونه:

برآمدگی صورت را می سازد ودرطرفین صورت قرار دارد.

استخوان بینی:

دارای دواستخوان کوچک و چهارگوش مانند است. اتصال این استخوان ها به یکدیگر پل بینی را می سازد.

استخوان اشکی:

کوچکترین و شکننده ترین استخوان های جمجمه مباشند.در جدر داخلی کاسه چشم و جدار خارجی حفره بینی شرکت دارد.

استخوان های شاخک تحتانی بینی :

از استخوان های خمیده و نازک ،که به جدار خارجی حفره بینی می چسبد.

مقالات خواندنی:

جراحی بیرون زدگی دیسک کمر

 استخوان لامی جمجمه

استخوان های فرد صورت شامل:

استخوانها فک تحتانی

بزرگترین و قویترین استخوان صورت است که به تنهایی آرواره تحتانی را می‌سازد و با استخوانهای گیجگاهی مفصل می‌شود. دارای تنه نعل اسبی شکل و دو شاخه می‌باشد. در کنار فوقانی تنه حفراتی برای دندانها وجود دارد. شاخ فک تحتانی از انتهای خلفی تنه به سمت بالا در هر طرف کشیده می‌شود و مهمترین زایده آن زایده کوندیلار که از طریق یک دیسک غضروفی لیفی با استخوان گیجگاهی مفصل شده و تنها مفصل متحرک جمجمه را ایجاد می‌کند.

استخوان تیغه بینی:

استخوان نازک ، پهن وذوزنقه ای شکل است که قسمت خلفی دیواره میانی بینی را تشکیل می‌دهد.

استخوان های لامی:

استخوان لامی در زیر زبان و بالای حنجره قرار دارد و شکسته شدن آن سبب انسداد راه هوایی می‌شود.