در توموگرافی کامپیوتری یا اسکن از کامپیوترها و دستگاه های چرخشی تابشی اشعه ایکس برای تولید تصاویر مقطعی از بدن استفاده می شود. تصاویر بدست آمده از این روش در مقایسه با عکس های معمول که توسط اشعه ایکس گرفته می شود؛ جزئیات بیشتری را نشان می دهد.

تماس با ما

  • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
  • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس