یک سری اعصاب نخاعی از قسمت پایین ستون فقرات به سمت پایین حرکت می کنند و به پاها ختم می شوند. وقتی ریشه های عصب (بخشی از عصب هنگام خروج از ستون فقرات) این اعصاب نخاعی تحریک یا فشرده شوند، درد پا ممکن است ایجاد شود. اگر عصب در نزدیکی مفصل ران، زانو یا پای شما فشرده شود، درد پا نیز ممکن است ایجاد شود.

تماس با ما

  • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
  • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس