اگرچه بیماری دیسک ژنراتیو می تواند باعث ناتوانی گردن یا کمر شود که ممکن است به بازو یا پا نیز گسترش یابد، گزینه های درمانی زیادی وجود دارد. برخی از روشهای درمانی ممکن است مفیدتر و موثرتر از سایر روشها براساس وضعیت فرد باشد ، بنابراین در اینجا چندین گزینه وجود دارد که باید برای کاهش درد می توانید در نظر بگیرید.

تماس با ما

  • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
  • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس