عارضه زود بسته شدن جمجمه یا کرانیوسین استوز اختلالی است که به دنبال بسته شدن زودهنگام دو یا چند درز جمجمه ایجاد می شود. برای فهم بهتر نسبت به این عارضه لازم است قبل از هر چیزی به بررسی آناتومی جمجمه بپردازیم.

مغز نوازد در سالهای اول زندگی به سرعت رشد کرده و جمجمه بسیار نرمی دارند.همین نرمی و رشد سریع ،سبب حساسیت بالای سر نوزادان شده است.اگردر نحوه قرارگیری سر نوزاد دقت نشود.نوزاد مستعد ابتدا به بدشکلی جمجمه خواهد بود.عواملی دیگر نیز دراین بدشکلی دخیل هستند که شمارا به خواندن این مقاله دعوت می کنم.

تماس با ما

  • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
  • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس