هیپوفیز نام یک غده در داخل مغز است که نقش مهمی در تنظیم و ترشح هورمون های بدن بر عهده دارد. هورمون رشد، هورمون تحریک کننده تیروئید، هورمون پرولاکتین و ... از جمله هورمون هایی هستند که توسط غده هیپوفیز به داخل خون ترشح می شوند تا از این طریق بسیاری از فعالیت ها و کارکردهای بدن را کنترل کنند.

مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است. مغز در درون محافظ استخوانی جمجمه قرار گرفته است، این عضو مهم نقش کنترل دستگاه های مختلف بدن را برعهده دارد و از بخش های مختلفی از جمله نیمکره مخ و مخچه وساقه مغز تشکیل شده است.

تکنیک های عمل مغز بسیار تکامل یافته و توانمندترین و پر جرات ترین جراحان وارد رشته عمل جراحی مغز و اعصاب شده اند و جهت درمان بیماری های مختلف مغز قدم های مثبتی را برداشته اند.

پایین ترین بخش جمجمه که قسمت های مهمی از ساقه مغز و مغز را شامل می شود و شامل 12 جفت اعصاب مغزی، نخاع و عروق اصلی خون رسان به مغز شامل شریان کاروتید و شریان مهره ای را در برمی گیرد قاعده مغز نامیده می شود.

تماس با ما

  • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
  • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس