مغز انسان مرکز دستگاه عصبی است. مغز در درون محافظ استخوانی جمجمه قرار گرفته است، این عضو مهم نقش کنترل دستگاه های مختلف بدن را برعهده دارد و از بخش های مختلفی از جمله نیمکره مخ و مخچه وساقه مغز تشکیل شده است.

پایین ترین بخش جمجمه که قسمت های مهمی از ساقه مغز و مغز را شامل می شود و شامل 12 جفت اعصاب مغزی، نخاع و عروق اصلی خون رسان به مغز شامل شریان کاروتید و شریان مهره ای را در برمی گیرد قاعده مغز نامیده می شود.

تماس با ما

  • شماره تماس های ما02833229886 09379033165
  • آدرس مطب آدرس: قزوین چهاراه بوعلی ، بن بست ساحل ، ساختمان پزشکان عرفان
دکترعلیرضا شیخی
شماره تماس