عمل جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

تازه ترین مقاله های علمی ستون فقرات و جراحی مغز و اعصاب

گزارش عمل جراحي نادر ستون فقرات

گزارش عمل جراحي نادر ستون فقرات

سابقه تعبيه پلاتين در ستون فقرات به حدود ٣٠ سال قبل باز ميگردد و بندرت ...

درمان سنتي،غير جراحي و جراحي ديسك در افراد چاق

درمان سنتي،غير جراحي و جراحي ديسك در افراد چاق

چاقي اپيدمي قرن حاضر است و افراد چاق بدليل وزن بيشتري كه به ستون فقراتشان ...

درمان  ديسك گردن

درمان ديسك گردن

ديسك گردن بدليل تغيير سبك زندگي و استفاده روزمره از وسايلي مانند كامپيوتر و تلفن ...