دکتر علیرضا شیخی | جراح مغز و اعصاب
جراحی دیسککتومی ستون فقرات عمل های جراحی

جراحی دیسککتومی ستون فقرات

دکتر علیرضا شیخی
نویسنده: دکتر علیرضا شیخی
انتشار : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

دیسک بین مهره ای 

ستون فقرات از قرار گرفتن مهره ها بروی هم تشکیل می شود.بین مهره های ستون فقرات دیسک هایی قراردارد که خاصیت ارتجاعی داشته ومانند ضربه گیرعمل کرده و ضربات شدید وارد شده به ستون فقرات رامهار می کند.با افزایش سن یا واردشدن ضربه به دیسک سبب بروز اختلالاتی همچون هرنی دیسک یا فتق دیسک بین مهره ای خواهد شد.دراختلال هرنی دیسک قسمتی از بخش دیسک ضعیف شده و پاره می گردد و به دنبال آن ماده ژلاتینی دیسک از داخل این پارگی به عقب رفته و برنخاع و ریشه های عصبی فشار می آورد.

دیسک بین مهره ای

دیسککتومی لومبار ستون فقرات

دیسککتومی نوعی عمل جراحی است که درآن قسمتی ازدیسک بین مهره ای بیمارازستون فقرات خارج می گردد.از این روش عموما در درمان بیرون زدگی یا فتق دیسک بین مهره ای بکار میرود.متخصصین و جراحان عمل جراحی دیسککتومی لومبار را از طریق برشی در کمر انجام‌می‌دهند. به این قسمت ناحیه خلفی کمر گفته‌ می‌شود.
در طی عمل‌جراحی، این بخش از استخوان از روی دیسک مشکل‌ساز برداشته‌می‌شود. همچنین جراح مربوطه، عصب‌های نخاع که محل از کانال نخاعی از بین فورامین عصبی عبورمی‌کنند را بررسی‌می‌کند. فورامین عصبی روزنه‌های کوچکی در اطراف استخوانهای مهره هستند. این عصب‌ها از ستون‌فقرات یکی از سمت چپ و دیگری از سمت راست به فورامین رفته‌اند.

انواع جراحی دیسکتومی ستون فقرات

دیسککتومی به همراه جراحی لامینکتومی

دراین روش ابتدا به کمک جراحی لامینکتومی تیغه لامینای مهره برداشته شده تا ریشه عصبی نخاع مشخص شود تا باکنارزدن عصب به یک طرف،عصب دیسک مشخص گردد. سپس جراح قسمت ژلاتینی بیرون زده دیسک را درآورده و بعد از آن تمام قسمت ژلاتینی داخل حلقه آنولوس را هم خارج میکند. سپس جراح تمام اطراف عصب را بررسی میکند تا تکه های احتمال دیسک را که بر روی عصب فشار وارد میکنند خارج کند. جراح سپس فورامن که ریشه عصبی از آن عبور میکند را هم گشاد کرده تا فشار به عصب در حین عبور از فورامن وارد نشود. جراح پس از اینکه مطمئن شد که ریشه عصبی کاملا آزاد است و فشاری بر روی آن نیست زخم را میبندد.

میکرودیسککتومی

عمل جراحی میکرودیسککتومی از طریق یک برش بسیار کوچکتر انجام می گیرد.دراین روش جراح با وارد کردن لوله نازک همراه با یک دوربین کوچک اقدام به خارج کردن دیسک آسیب دیده خواهد کرد.

دیسککتومی ستون فقرات

دیسککتومی آندوسکوپیک

دراین روش با ایجاد برش کوچکی در ناحیه ستون فقرات،اندوسکوپ که وسیله ای مانند آرتروسکوپ است به داخل بدن فرستاده میشود. اندوسکوپ با کمک دستگاه تصویربرداری کامپیوتری فلوروسکوپ به داخل دیسک مورد نظر فرستاده شده و محتویات هسته ژلاتینی آن و هر قسمتی که بر روی ریشه عصبی فشار وارد میکند را خارج میسازد.

اقدامات پس ازجراحی دیسککتومی ستون فقرات

اکثر بیماران یک روز پس از عمل‌جراحی از بیمارستان مرخص‌می‌شوند و پس از گذشت یک یا دو هفته می‌توانند رانندگی‌کنند. باید فرد از خم‌شدن و برداشتن اشیاء به مدت 4 الی 6 هفته خودداری‌کند. معمولا فرد بیمار می‌تواند پس از 2 الی 4 هفته کارهای سبک را انجام‌دهد و رفته‌رفته و پس از گذشت 2 الی 3 ماه‌ می‌تواند به سراغ کارها و ورزش‌های سنگین برود. بسیاری از جراحان استفاده از فیزیوتراپی را پس از گذشت سه هفته از عمل‌جراحی دیسککتومی کمر را تجویز‌می‌کنند. فیزیوتراپی پس از عمل جراحی دیسککتومی کمر به مدت 6 الی 8 هفته ضروری است. می‌توان گفت که پس از 4 ماه فرد بهبودی کامل خود را بدست‌می‌آورد.

جدیدترین مقالات:

جراح دیسک کمر

جراحی دیسککتومی ستون فقرات

عوارض احتمالی جراحی دیسککتومی ستون فقرات

این جراحی جزو جراحی های کم خطر وکم تهاجمی محسوب می شود.اما همچون هرعمل جراحی ممکن است عوارضی به همراه داشته باشد که از مهم ترین عوارض احتمالی این عمل عبارتنداز:
-بروزاختلالات دراثر بیهوشی وبیحسی پس ازعمل
-عفونت در محل مورد جراحی
-واردشدن آسیب به اعصاب درحین جراحی
-خونریزی
-نشت مایع مغزی ونخاعی
-آسیب به رگ های خونی در داخل ستون فقرات